Wymiar podatku dochodowego dla małżeństw:
żona mąż

 

Podstawa rocznego opodatkowania:
  Euro   Euro

 

Dochód podlegający progresywnej klauzuli:
  Euro   Euro

 

Obowiązek podatku kościelnego: